Privacy verklaring voor deze website

In dit statement geven wij aan hoe Frank Dieckmann Beheer BV (hierna: FDBBV) omgaat met uw persoonlijke gegevens op deze website.

Algemeen

FDBBV respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Gegevens

Bij en/of na bezoek van deze site verwerkt en verzamelt FDBBV twee soorten gegevens:

  • Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de FDBBV website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke paginas bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn).
  • Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats en e-mailadres) die u zelf op deze website aan FDBBV verstrekt heeft. Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van FDBBV of als u zich aanmeld als klant van FDBBV, kan FDBBV de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Doeleinden

FDBBV verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van FDBBV. Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de FDBBV website en worden aangewend om de FDBBV website te optimaliseren. FDBBV verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.

Cookies

De FDBBV website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn te beschouwen als data die de FDBBV server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen FDBBV in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiƫnter toegang te verlenen tot de FDBBV website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit sluit echter wel de mogelijkheid uit om uw eigen klantgegevens te beheren.

Beveiliging

FDBBV heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van FDBBV die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Externe links

Op de FDBBV website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van FDBBV zijn. FDBBV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Suggesties?

Aangezien FDBBV veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom. U kunt hiertoe een e-mail richten aan frank@dieckmann.nl.

Versie 01/01/2017